Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Prašome atidžiai perskaityti šį dokumentą prieš apsilankydami https://hcm.lt svetainėje (toliau - Svetainė) ir (ar) pasinaudodami HCM.LT produktais ir paslaugomis (toliau - Platforma).
  • Svetainė yra įmonės internetinis puslapis, skirtas įmonės reklamai, naujienų ir kontaktinei informacija Internete pateikti Svetainės lankytojams (toliau – Lankytojams).
  • Platforma yra modernus SaaS HRM produktas bei susijusios paslaugos. Platforma prieinama specialią sutartį su HCM.LT sudariusioms įmonėms, tų įmonių darbuotojams ar patikėtiems asmenims (toliau – Vartotojams).
  • Svetainė yra fiziškai, technologiškai ir geografiškai atskira nuo Platformos.
  • Svetainėje užfiksuoti Lankytojo duomenys bus laikomi, saugomi ir valdomi visiškai atskirai nuo HCM.LT SaaS Platformoje laikomų duomenų.
  • Jeigu tas pats žmogus yra ir Platformos Vartotojas, ir Svetainės Lankytojas, tie duomenys vis tiek bus saugojami atskirai, ir nebus kaip nors siejami.
 2. HCM.LT taiko skirtingas Privatumo politikas Svetainės lankytojams ir Platformos vartotojams.
  • Svetainės Privatumo politika yra HCM.LT ir Jūsų, Svetainės Lankytojo susitarimas dėl https://hcm.lt internetinėje Svetainėje fiksuojamų naršymo duomenų.
  • Platformos Privatumo politika yra HCM.LT ir Jūsų, Platformos Vartotojo susitarimas dėl HCM.LT Platformoje saugomų duomenų.
 3. HCM.LT gerbia asmens privataus gyvenimo teisę ir yra įsipareigojusi laikytis visų Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su privatumu, taip pat atitinkamoje Privatumo politikoje išdėstytų principų.

Svetainės privatumo politika
Platformos privatumo politika

https://hcm.lt SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

 1. Svetainėje gali būti kaupiami Lankytojų naršymo duomenys, išsaugomi slapukai (angl. cookies), bei fiksuojama Lankytojo įvesta registravimosi formoje užpildyta kontaktinė informacija. Toks duomenų rinkimas reikalingas Svetainės funkcionalumui pagerinti, taip pat įmonės klientų kontaktų sąrašui sudaryti.
 2. HCM.LT yra ES ir Lietuvos asmens duomenų įstatymo tikslais tvarkomų Lankytojų duomenų valdytojas. Lankydamasis Svetainėje Lankytojas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Svetainės Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka.
 3. HCM.LT pasilieka teisę savo nuožiūra keisti Svetainės Privatumo politikos nuostatas, todėl Lankytojas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Svetainės Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą apsilankius svetainėje.
 4. W1. ASMENS DUOMENYS

 5. Lankytojas gali lankytis Svetainėje ir nesuteikęs apie save jokių asmens duomenų. Tačiau, jeigu Lankytojas registruojasi Svetainėje, HCM.LT prašo pateikti tam tikrus asmens duomenis - įmonės pavadinimą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitą informaciją.
 6. HCM.LT saugo ir tvarko asmens duomenis, kuriuos Lankytojas atsakingu būdu teikia per svetainę, el. laišku ir (arba) Svetainės kontaktų formą savo verslo tikslais.
 7. HCM.LT tretiesiems asmenims neatskleidžia ir neparduoda Lankytojo asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodoma šioje Privatumo politikoje. HCM.LT gali dalintis Lankytojų įvestais duomenimis savo organizacijoje, įskaitant HCM.LT darbuotojus, rangovus, subrangovus ir (arba) trečiąsias šalis, jei to reikia duomenų tvarkymui.
 8. HCM.LT pasilieka teisę naudoti el. pašto adresus, telefono numerius ar kitą kontaktinę informaciją, siekiant teikti techninė pagalbą Lankytojui, gerinti Svetainės funkcionalumą, taip pat informuoti Lankytojus apie jau teikiamų Paslaugų pasikeitimus, naujas ar papildomas, susijusias Paslaugas.
 9. Susijungimo, įsigijimo ar reorganizavimo atveju HCM.LT turi teisę parduoti ar perduoti asmens duomenis savo dukterinėms įmonėms, filialams ar net trečiajai šaliai. Lankytojas bus informuotas apie tokį perdavimą elektroniniu paštu.
 10. Svetainės Lankytojo kontaktinių duomenų pateikimas/siuntimas Svetainėje reiškia aiškų Lankytojo sutikimą dėl galimo šių duomenų tvarkymo Svetainės Privatumo politikoje numatytais tikslais arba perdavimo aukščiau aprašytais būdais. Prašome nesinaudoti Svetaine arba nepateikti asmens duomenų, jeigu nesutinkate.
 11. W2. SLAPUKAI (Cookies)

 12. https://hcm.lt internetinė Svetainė, kaip ir beveik visos šiuolaikinės svetainės, naudoja slapukus (angl. "cookies"). Slapukai - tai maži tekstiniai failai, saugantys nedidelį kiekį informacijos. Jie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje internetinės svetainės apsilankymo metu. Vėlesnių apsilankymų metu slapukai persiunčiami iš Jūsų kompiuterio į tą pačią, arba į kitą tą patį slapuką naudojančią svetainę. Tokiu būdu svetainė gali atpažinti Lankytoją. Daugiau apie slapukus galite sužinoti Wikipedijoje.
 13. HCM.LT Svetainėje slapukai naudojami šiais tikslais:
  • Sesijų valdymui – slapukai perneša informaciją apie svetainės Lankytoją tarp puslapio užkrovimų, arba vaikštant tarp skirtingų tas pačios svetainės puslapių.
  • Individualizavimui – slapukuose taip pat saugoma informaciją apie Lankytojų nustatymus ir pasirinkimus.
  • Žalingų veiksmų prevencijai – slapukuose esanti informacija padeda serveriui atpažinti piktybiškas atakas.
  • Lankytojų elgsenos tyrimui – slapukai būtini norint pažinti lankytojų elgesį Svetainėje, ir padeda redaktoriams gerinti Svetainės funkcionalumą, informacijos pateikimo formą bei turinį.
  • Marketingui ir rinkodarai – svetainėje naudojami įrankiai (tokie, kaip Googe Analytics, Google Maps arba Google Adwords) naudoja slapukus turinio individualizavimui.
 14. Jau atsisiųstus slapukus peržiūrėti bei slapukų saugojimo taisykles keisti galite konfigūruodami savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos sužinosite adresais cookies.insites.com arba www.allaboutcookies.org
 15. Atkreipkite dėmesį, jog panaikinę Svetainės slapukus, galimai prarasite galimybę naudotis visomis arba dalimi svetainės funkcijų.
 16. W3. SAUGUMAS

 17. HCM.LT siekia užtikrinti aukščiausią duomenų apsaugą. Atitinkamos organizacines ir technines priemones yra taikomos siekiant apsaugoti ir sumažinti rizikas. Saugumo sumetimais, Svetainė naudoja tik saugų šifruotą tinklinį ryšį. Programinės įrangos serveris gali būti pasiekiamas tik galiojančiu Secure Sockets Layer (SSL) sertifikatu apsaugotu HTTPS protokolu.
 18. W4. SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

 19. HCM.LT pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Svetainės Privatumo politikos nuostatas. Pakeitimai įsigalioja iš karto, pranešus Lankytojui el. paštu arba paskelbus svetainėje adresu: https://www.hcm.lt/privatumopolitika.html
 20. Tolesnis Svetainės naudojimas po bet kokių Svetainės Privatumo politikos pakeitimų reiškia, kad Lankytojas sutinka su Svetainės Privatumo politikos pakeitimais. Lankytojas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Svetainės Privatumo politikos versija, kuri yra taikoma kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje.
 21. W5. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 22. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti, ištrinti ar ištaisyti asmens duomenis, taip pat nesutikti su šių duomenų tvarkymu. Tačiau, jei pašalinami Lankytojo asmeniniai duomenys, HCM.LT negalės susisiekti su Svetainės Lankytoju.
 23. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros ar bet kokiais kitais šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais. Asmens duomenys tokiais tikslais bus nebetvarkomi.
 24. Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis , kreipkitės toliau nurodytais adresais.

HCM.LT PLATFORMOS PRIVATUMO POLITIKA

 1. HCM.LT teikia Personalo valdymo sistemos nuomos paslaugas savo Klientams. HCM.LT Platformoje Vartotojai gali kaupti, analizuoti, modifikuoti ir trinti savo įmonės darbuotojų duomenis. HCM.LT Platforma yra moderni SaaS HRM sistema, skirta padaryti tokį darbą daug efektyvesniu, saugesniu ir patogesniu, taip taupant Vartotojo laiką, padedant priimti geresnius verslo sprendimus bei sumažinant verslo kaštus.
 2. HCM.LT Vartotojas (Jūs) yra asmens duomenų valdytojas, o HCM.LT Platforma – duomenų tvarkytojas, tvarkantis HCM.LT platformoje esančius duomenis tik pagal Klientų įgaliojimus ir nurodymus ir tik jo nustatytais tikslais. Būdama duomenų tvarkytoja, HCM.LT visada pasirašo su Klientu, kaip duomenų valdytoju, Duomenų tvarkymo sutartį. Bet kokie duomenys, kuriuos Klientas sukelia į HCM.LT platformą, yra tvarkomi griežtai pagal Duomenų tvarkymo sutartį ir ir tik pagal Kliento įgaliojimus ir nurodymus.
 3. Būdama duomenų tvarkytoja, HCM.LT netvarko asmens duomenų jokiais kitais tikslais ir priemonėmis nei nustatyta Sutartyje su Klientu, kaip duomenų valdytoju.
 4. Užsisakęs ir naudodamasis Platforma, Vartotojas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Platformos Privatumo politika, ją supranta ir su ja sutinka.
 5. P1. ASMENS DUOMENYS

 6. HCM.LT Platformoje Vartotojas saugo ir tvarko asmens duomenis, kuriuos atsakingu būdu įveda į Platformą įvairiais būdais, įskaitant duomenų įvedimą formomis, įkeliant iš failų ar išorinių sistemų.
 7. HCM.LT įgyvendina tinkamas fizines, organizacines ir technines priemones, skirtas:
  • Apsaugoti HCM.LT platformoje laikomus duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto duomenų tvarkymo, tame tarpe atskleidimo, pakeitimo, sunaikinimo ar prieigos prie jų.
  • Užtikrinti, kad priėjimą prie asmens duomenų turėtų tik įgalioti asmenys ir tik tuo metu, kai tai būtina.
  • Įgyvendinti sisteminius mechanizmus, skirtus duomenų iškraipymų ar praradimų prevencijai, aptikimui ir atstatymui.
  • Užtikrinti reikalingą darbuotojų kompetenciją saugumo srityje.
 8. Būdama duomenų tvarkytoja, HCM.LT deda visas pastangas užtikrinti šioje Platformoje saugomų Vartotojo valdomų duomenų saugumą ir konfidencialumą:
  • HCM.LT deda visas pastangas, kad HCM.LT darbuotojai, subrangovai, trečiosios šalys ar pašaliniai asmenys negalėtų prieiti prie Platformoje Vartotojo saugomų duomenų, išskyrus atvejus, kai Vartotojas duoda sutikimą konkretiems HCM.LT techniniams specialistams prie Vartotojo valdomų duomenų prieiti techninės profilaktikos ar techninės pagalbos atvejais.
  • HCM.LT neatskleidžia tvarkomų duomenų jokiems subjektams be duomenų valdytojo nurodymo, nebent Duomenų tvarkytoją atitinkami įstatymai įpareigoja elgtis kitaip.
  • HCM.LT informuoja ir perduoda duomenų valdytojui gautus duomenų subjektų ar valstybinių institucijų, tokių kaip policija, prašymus atskleisti tvarkomus duomenis, pati į tokius prašymus neatsakydama, išskyrus tuos atvejus, kai Duomenų tvarkytoją atitinkami įstatymai įpareigoja elgtis kitaip.
  • HCM.LT Duomenų tvarkymo sutartis yra neatsiejama Sutarties su Vartotoju dalis. Tais atvejais, kai kokia nors šios Platformos Privatumo politikos nuostata prieštarauja Duomenų Tvarkymo Sutarčiai, galioja Duomenų Tvarkymo Sutarties nuostata.

  P2. SLAPUKAI (Cookies)

 9. HCM.LT Platforma, kaip ir beveik visos šiuolaikinės Internetinės sistemos, naudoja slapukus (angl. "cookies"). Slapukai - tai maži tekstiniai failai, saugantys nedidelį kiekį informacijos. Jie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje internetinės svetainės apsilankymo metu. Vėlesnių apsilankymų metu slapukai persiunčiami iš Jūsų kompiuterio į tą pačią, arba į kitą tą patį slapuką naudojančią svetainę. Tokiu būdu svetainė gali atpažinti Vartotoją. Daugiau apie slapukus galite sužinoti Wikipedijoje.
 10. HCM.LT Platformoje slapukai naudojami šiais tikslais:
  • Sesijų valdymui – slapukai perneša informaciją apie Platformos Vartotoją tarp puslapio užkrovimų, arba vaikštant tarp skirtingų tos pačios Platformos puslapių.
  • Individualizavimui – slapukuose taip pat saugoma informaciją apie Vartotojų nustatymus ir pasirinkimus.
  • Žalingų veiksmų prevencijai – slapukuose esanti informacija padeda serveriui atpažinti piktybiškas atakas.
 11. HCM.LT Platformoje slapukai nėra naudojami marketingui, rinkodarai ar Vartotojo tyrimui.
 12. HCM.LT Platformoje nėra naudojami trečiųjų šalių slapukai, ir HCM.LT Platformos slapukai nėra perduodami trečiosioms šalims.
 13. Jau atsisiųstus slapukus peržiūrėti bei slapukų saugojimo taisykles keisti galite konfigūruodami savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos sužinosite adresais cookies.insites.com arba www.allaboutcookies.org.
 14. Atkreipkite dėmesį, jog panaikinę Svetainės slapukus, galimai prarasite galimybę naudotis visomis arba dalimi Platformos funkcijų.
 15. P3. SAUGUMAS

 16. HCM.LT Platforma ir joje saugomi duomenys fiziškai laikomi tik saugiuose moderniuose AWS duomenų centruose Europos Sąjungos teritorijoje (Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje).
 17. HCM.LT siekia užtikrinti aukščiausią duomenų apsaugą įvairiais lygiais, todėl rūpestingai taiko atitinkamas daugybines organizacines ir technines priemones, bei nuolat jas vysto ir tobulina atsižvelgiant į naujausias pasaulines rekomendacijas bei praktikas. HCM.LT Platformos Vartotojai gali susipažinti su pagrindinėmis Platformoje taikomomis apsaugomis Duomenų Saugumo apraše.
 18. P4. PLATFORMOS PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

 19. HCM.LT pasilieka teisę keisti šias Platformos Privatumo politikos nuostatas Sutartyje su Vartotoju aprašytomis sąlygomis.
 20. Nemokamos Platformos versijos Vartotojai nėra sudarę Sutarties, todėl apie Privatumo politikos pakeitimus bus informuojami kontaktiniu elektroniniu laišku vėliausiai prieš vieną darbo dieną.
 21. Paskutinė galiojanti šio dokumento versija yra pasiekiama adresu: https://www.hcm.lt/privatumopolitika.html
 22. Vartotojas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su galiojančia Platformos Privatumo politikos versija.
 23. P5. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 24. HCM.LT Platforma suteikia platų funkcionalumą Vartotojui, kaip duomenų valdytojui, kad šis galėtų įgyvendinti savo pareigas duomenų subjektų atžvilgiu.
 25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 26. Visoms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčai dėl HCM.LT internetinės Svetainės ar Paslaugų naudojimo ar nesinaudojimo bei Privatumo politikos nuostatų, bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

Bet kokie klausimai, susiję su šia Privatumo politika, gali būti siunčiami HCM.LT el.paštu: info@hcm.lt.

HCM.LT kontaktai

Adresas:J. Galvydžio g. 5, LT-08236 Vilnius, Lithuania
Tel:+370 600 12 86 5
el. paštas:info@hcm.lt